Jak zbudować skuteczną komunikację wewnętrzną?

Analiza strategiczna i warsztaty dla Uniwersytetu Śląskiego

Zadanie

Uniwersytet Śląski przygotowywał się do opracowania nowej strategii rozwoju uczelni. W tym celu rozpoczął realizację projektu „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej”.

Celem badania, które przeprowadziliśmy, było sprawdzenie, jak pracownicy Uniwersytetu Śląskiego oceniają działania, prowadzone w ramach komunikacji wewnętrznej oraz jakie jest ich nastawienie do stosowanych form i narzędzi. Ważne było także przeanalizowanie, jakimi kanałami komunikacji (strona internetowa, poczta e-mail, media uniwersyteckie) pracownicy posługują się na co dzień i jakie mają z nimi doświadczenia. Zdiagnozowałyśmy również nastroje zespołu UŚ w stosunku do wdrażanych zmian strukturalnych na Uczelni.

Zespół projektowy

Agnieszka Wyszyńska
Agnieszka Jasińska
Agnieszka Stefaniak-Zubko
Beata Nocoń

Jak pracowaliśmy?

Metoda badań

Badania zostały zrealizowane za pomocą bezpośredniego, pogłębionego wywiadu z daną osobą (IDI). Jest to metoda badawcza polegająca na zbieraniu danych na interesujący nas temat poprzez zadawanie pytań według przygotowanego scenariusza, dopytywaniu w zależności od otwartości rozmówcy i warunków. Wywiad przeprowadzany jest anonimowo, aby umożliwić każdej badanej osobie swobodne wypowiedzenie się, podzielenie się swoimi opiniami, zapewniając jednocześnie różnorodność omawianych doświadczeń.

Warsztaty

W ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim przeprowadziliśmy również warsztaty dla pracowników, którzy tworzą nowy zespół ds. komunikacji wewnętrznej. Podczas szkolenia stworzyliśmy dwie persony – pracownika naukowego i administracyjnego – aby zobrazować, jakie mają potrzeby pozyskiwania informacji w ramach wykonywanych zadań.  Rozmawialiśmy również
o tym, że część informacji jest uniwersalna dla wszystkich, jednak ważna będzie segmentacja odbiorców i dotarcie do nich z dedykowanymi treściami.

Rekomendacje

Na podstawie przeprowadzonych badań i warsztatów z pracownikami, przygotowaliśmy listę rekomendacji do wdrożenia. Kluczowe będzie strategiczne, długofalowe podejście do planowania komunikacji wewnętrznej Uniwersytetu Śląskiego.