Rybnik 360. Strategia komunikacji

Komunikacja i partycypacja, czyli jak budować miasto przyszłości i włączyć w to mieszkańców?

Strategia komunikacji dla programu Rybnik 360. Projekt realizowałyśmy na zlecenie: EIT Climate-KIC, międzynarodowej organizacji, powołanej z inicjatywy Komisji Europejskiej, aby stymulować i rozwijać innowacje na rzecz klimatu oraz SPIN-US, spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego, specjalizującej się w transferze wiedzy i technologii.

Etap I: Analiza. Zdefiniuj, co chcesz powiedzieć i określ, do kogo mówisz

Naszym zadaniem było zaprojektowanie skutecznego modelu komunikacji programu Rybnik 360, który pozwoli na włączenie do aktywnej pracy na rzecz budowy miasta przyszłości wszystkich interesariuszy. Najpierw jednak należało ich zdefiniować

Etap II: Projektowanie strategii i modelu komunikacji

Strategię komunikacji programu Rybnik 360 oparto przede wszystkim na perspektywie społecznej. Patrzymy na miasto, jego przyszłość i kierunki rozwoju przez pryzmat mieszkańców i ich potrzeb. Bierzemy pod uwagę również ich różnorodność. Myślimy więc o tym, jak różnią się potrzeby seniorów, rodzin z dziećmi, osób z niepełnosprawnościami, czy kobiet.

Wszystkie te konteksty zostały ujęte w projektowanej strategii w podziale na obszary:

  • Miasto to my
  • Napędza nas energia
  • Naturalnie, że Rybnik
  • Rybnik się liczy

Na dalszych etapach prac każdemu z obszarów przyporządkowano odzwierciedlający go symbolicznie kolor.

Model komunikacji w programie Rybnik 360 oparto na iteracyjnym procesie: od etapu poznawania się moderatorów procesu komunikacji z odbiorcami, budowę wzajemnego zaufania, wspólne działania po ewaluację i włączanie się w kolejne programy/procesy.

Etap III: Projektowanie identyfikacji wizualnej i narzędzi komunikacji

W strategii programu przyjęto, że podstawą zmian w Rybniku powinien być ruch i dynamika wiążących się z projektem działań. Szczególnie jeśli mają to być zmiany trwałe i wywierające wyraźny wpływ na przyszłość miasta. Symbolem programu Rybnik 360 stał się wiatrak, który od dawna w literaturze i sztuce był znakiem nowych czasów i zmian.

Rybnicki wiatrak „skonstruowano” z czterech ramion w ruchu, symbolizujących cztery obszary obszary projektu. Napędzają się one wzajemnie się napędzają do zmian i działania, a jednocześnie przenikają i wpływają na siebie. Dzięki temu nasz rybnicki wiatrak w sposób dynamiczny „wytwarza” zupełnie nową, świeżą energię do działania i zmian.

Zobacz