Jak ugryźć employer branding?

Pierwsze kroki w Polsce, pierwsze kroki w ThreeZones

Zadanie

Firma ThreeZones świadomie buduje kulturę organizacyjną i markę pracodawcy. W ramach współpracy opracowaliśmy Kodeks Kultury Organizacyjnej i Zasad Etycznych ThreeZones, program onboardingowy dla pracowników z Ukrainy „Pierwsze Kroki w ThreeZones”.

Narzędzia

W ramach projektu zrealizowałyśmy dla klienta m.in. warsztaty z elementami Design Thinking w celu identyfikacji ścieżki doświadczeń kandydatów do pracy i pracowników ThreeZones z Ukrainy. Na tej podstawie powstał film instruktażowy dla przyszłych pracowników, pokazujący w łatwy i przystępny sposób drogę do siedziby firmy ThreeZones w Katowicach. Celem filmu było przede wszystkim wzmocnienie wizerunku firmy jako wiarygodnego, zaufanego pracodawcy. Dla naszego klienta zrealizowałyśmy także szereg szkoleń z zakresu kultury organizaccyjnej, integracji zespołu i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Efektem współpracy był także dopasowany do potrzeb ThreeZones system ocen pracowniczych, wzmacniający pozytywne relacje w zespole i wizerunek firmy, jako dobrego pracodawcy.

Zespół projektowy

Agnieszka Jasińska
Agnieszka Stefaniak-Zubko
Agnieszka Wyszyńska
Beata Nocoń